Aanbieding!

2023 Almanac (kalendar) Jaar van de Yin Water Konijn – set van 3 stuks

39.99

Almanac (kalendar) 2023 Jaar van de Yin Water Konijn – set van 3 stuks. Bestel voor jezelf en nog 2 vriendinnen?

Wat gaat het jaar van het Yin Water/Houten Konijn 2023 ons brengen? Wanneer teken je een contract, trouw je of koop je een huis?

Almanak – Een kalender met de twaalf Chinese astrologische dagen om te raadplegen voor geluk, succes, voorspoed of pechdagen.

In deze astrologische gids leest u meer over uw persoonlijke voortekenen voor het komende jaar.

Na het jaar kan je de achterkant van de pagina’s nog bewaren als een soort receptenboek met alle tijdloze, handige maar leuke tips.

Een compacte bureaukalender, wanneer wil je een project starten, trouwen, een arbeidscontract tekenen, een huis kopen of zelfs een kind plannen?

Is het bij volle maan of nieuwe maan? Jij beslist!

Hoe de kalender te gebruiken?

De roodgekleurde blokken uren of dagen met icoontjes geven aan dat het goed is om die activiteiten te oefenen of niet, dan worden ze in het zwart aangegeven.

Geldt ook wanneer het uw conflictdagen kunnen zijn. Dat staat in het zwart op de onderste rij aangegeven als “Conflictdier” onder het heersende dier van de dag “Aardse tak”.

Alles in het rood zijn goede dagen en conflictdagen zijn in het zwart! Van 23u tot 1u is het RAT-uur, van 1u tot 3u is het Os, Tijger, Konijn…..

Een collectors item! Een onmisbare bron van informatie!

Gewicht almanak: 280 gram Breedte: 17,0 cm Lengte: 20,0 cm

Engels : Set of 3 almanacs!

Almanac/Calendar = What will the year of the Yin Water/Wooden Rabbit 2023 bring us? When do you sign a contract, get married or buy a house?                                                                                      A A calendar containing the twelve Chinese astrological days to consult for good luck, success, prosperity or bad luck days.

In this astrological guide you can read more about your personal omens for the coming year. A calendar with the twelve Chinese astrological days to consult for good luck, success,               prosperity or bad luck days. After the year is over you can still keep the back of the pages as a kind of recipe book with all the timeless, useful but fun tips.                                                                            A compact desk calendar, when do you want to start a project, get married, sign a work contract, buy a house or even plan a child? At full moon or new moon is it located? You decide!

How to use the calendar The red colored block hours or days with icons indicate that it is good to practice those activities or not, then they are indicated in black. Also applies when it can be your conflict days. That is indicated in black on the bottom row as “Conflict Animal” under the ruling animal of the day “Earthly branch”. All in red are good days and conflict days are in black!          From 11 pm to 1 am it’s RAT hour, 1 am to 3 am it’s Ox, Tiger, Rabbit…..

A collector’s item! An indispensable source of information!

Almanac weight: 280 grams Width: 17.0 cm Length: 20.0 cm

Artikelnummer: 2023 Almanac (kalendar) Jaar van de Yin Water Konijn - set van 3 stuks Categorieën: , , , , , , , , , , , , , , , , Tag:

Beschrijving

Almanac (kalendar) 2023 Jaar van de Yin Water Konijn – set van 3 stuks. Bestel voor jezelf en nog 2 vriendinnen?

Wat gaat het jaar van het Yin Water/Houten Konijn 2023 ons brengen? Wanneer teken je een contract, trouw je of koop je een huis?

Almanak – Een kalender met de twaalf Chinese astrologische dagen om te raadplegen voor geluk, succes, voorspoed of pechdagen.

In deze astrologische gids leest u meer over uw persoonlijke voortekenen voor het komende jaar.

Na het jaar kan je de achterkant van de pagina’s nog bewaren als een soort receptenboek met alle tijdloze, handige maar leuke tips.

Een compacte bureaukalender, wanneer wil je een project starten, trouwen, een arbeidscontract tekenen, een huis kopen of zelfs een kind plannen?

Is het bij volle maan of nieuwe maan? Jij beslist!

Hoe de kalender te gebruiken?

De roodgekleurde blokken uren of dagen met icoontjes geven aan dat het goed is om die activiteiten te oefenen of niet, dan worden ze in het zwart aangegeven.

Geldt ook wanneer het uw conflictdagen kunnen zijn. Dat staat in het zwart op de onderste rij aangegeven als “Conflictdier” onder het heersende dier van de dag “Aardse tak”.

Alles in het rood zijn goede dagen en conflictdagen zijn in het zwart! Van 23u tot 1u is het RAT-uur, van 1u tot 3u is het Os, Tijger, Konijn…..

Een collectors item! Een onmisbare bron van informatie!

Gewicht almanak: 280 gram Breedte: 17,0 cm Lengte: 20,0 cm

Engels : Set of 3 almanacs!

Almanac/Calendar = What will the year of the Yin Water/Wooden Rabbit 2023 bring us? When do you sign a contract, get married or buy a house?                                                                                      A A calendar containing the twelve Chinese astrological days to consult for good luck, success, prosperity or bad luck days.

In this astrological guide you can read more about your personal omens for the coming year. A calendar with the twelve Chinese astrological days to consult for good luck, success,               prosperity or bad luck days. After the year is over you can still keep the back of the pages as a kind of recipe book with all the timeless, useful but fun tips.                                                                            A compact desk calendar, when do you want to start a project, get married, sign a work contract, buy a house or even plan a child? At full moon or new moon is it located? You decide!

How to use the calendar The red colored block hours or days with icons indicate that it is good to practice those activities or not, then they are indicated in black. Also applies when it can be your conflict days. That is indicated in black on the bottom row as “Conflict Animal” under the ruling animal of the day “Earthly branch”. All in red are good days and conflict days are in black!          From 11 pm to 1 am it’s RAT hour, 1 am to 3 am it’s Ox, Tiger, Rabbit…..

A collector’s item! An indispensable source of information!

Almanac weight: 280 grams Width: 17.0 cm Length: 20.0 cm

Extra informatie

Gewicht 860 g
Afmetingen 20 × 17 × 1 cm

Andere suggesties…