Aanbieding!

Kaart talisman goud bundel 6 halen 5 betalen

51.99

Bewaar deze Success Talisman in je portemonnee of tas om te zorgen dat er elke minuut van de dag gunstig energieën bij je zijn. Bedrukt op het formaat van een credit kaart dat is dun en licht qua gewicht. Het is de Success Talisman die je steunt in alles wat je doet, brengt en je inspanningen de moeite waard en nuttig maakt. Studenten, medewerkers en bedrijfseigenaren profiteren sterk van het dragen van deze talisman.

Bewaar deze krachtige en zinvolle Welvaarts Talisman als symbool in uw portefeuille of portemonnee om ervoor te zorgen dat u nooit zonder geld komt te zitten. Plaats wat geluksgeld in je portemonnee die je hebt gekregen, bij voorkeur van iemand die heel rijk is, om rijkdoms energie aan je portemonnee toe te voegen. Bedrukt op de formaat van een credit kaart dat is dun en licht qua gewicht. Studenten, medewerkers en bedrijfseigenaren profiteren sterk van het dragen van deze talisman.

Bewaar deze krachtige en zinvolle Praise to the 21 Taras  als symbool in uw portefeuille of portemonnee om ervoor te zorgen dat u bescherming krijgt van de Taras. U kunt ook voorlezen zoveel keren als u wenst zodat u elke dag weer een bijzondere gebeurtennis zien gebeuren of uw doel zult bereiken. De Godin TARA is de vlotte bevrijder van all ANGSTEN! Zegt de woorden “OM TARE TUTTARE TURE SOHA” om alle obstakels en moeilijkheden te verbannen. Plaats deze kaar op uw bureau of draagt bij u in uw portemonee of bij u om de zegenningen van Moeder TARA te verkrijgen. Bedrukt op de formaat van een credit kaart, het is dun en licht qua gewicht. Studenten, medewerkers en bedrijfseigenaren profiteren sterk van het dragen van deze talisman.

De Hart Sutra mantra straalt een krachtig en heilig energie ook al in uw onbewustzijn van uw omgeving met de wijsheid van Boeddha’s meest belangrijke leer. Wanneer u de hart sutra mantra dagelijks leest of uitspreekt en draagt dit goud talisman bij u, kunt u de hoge wijsheden van Boeddhisme en de tien windrichtingen bereiken in uw bewust zijn, daarmee houdt u veilig van alle kwellingen. Draagt deze kaart bij u ter aller tijden en met gemak kunt u de beminde mantra uitspreken of in uw gedachten lezen. Doe dit minsten eens per dag om uw veiligheid en bescherming waar te nemen. Verpakt per stuk.

De Magische Windhorse Talisman brengt overwinnings geluk en succes in uw carriëre en business. Het beschermt tegen vijandige krachten en verbetert je innerlijke vitaliteit en geluk. Draag deze Windhorse talisman in uw portemonnee of leg hem op uw bureau om te genieten van de magische energie die hoort bij het prachtige ros van King Gesar.

De Leiderschap en Overwinning Talisman is nuttig als u zich in een machtige of gezaghebbende positie bevindt. Het helpt u obstakels te overwinnen, zodat u kunt zegevieren over de ruige concurrentie. Het beschermt u tegen diegene die jaloers kunnen zijn op wat je hebt, en degenen die slechte dingen tegen u zouden zeggen of politiek tegen u zouden zijn. Krijgt anderen aan uw kant en vergroot uw invloed op anderen.

Manjushri is de Boeddha van de wijsheid en de kennis. Hij snijdt door onwetendheid en dualiteit en brengt zowel begrip als inzicht naar iedereen die ernaar streeft. Studenten die scholastische excellentie nastreven, topresultaten en beurzen kunnen een beroep doen op zijn hulp om zijn grote zegens in te roepen. Draag deze afbeelding in goud in uw portemonnee of in uw tas en reciteer dagelijks zijn mantra: OM AH RAPA CHA NA DHI.

English: Keep this Success Talisman in your wallet or purse to ensure sacred energies are with you every minute of the day. Embedded here in the size of a credit card which is thin and light weighted. This Success Talisman brings you attainments in all that you do and making your efforts worthwhile and beneficial. Students, employees and business owners benefit strongly from carrying this talisman.

Keep this powerful and meaningful WEALTH Talisman as a symbol in your wallet or purse to ensure you never run out of money. Place some lucky money in your wallet given to you, preferably from someone who is very rich, to add wealth energies into your wallet. Embedded here in the size of a credit card which is thin and light weighted. Students, employees and business owners benefit strongly from carrying this talisman.

Chant the Praises to the 21 Taras as many times as you can each day to bring some special project or goal to fruition. The Goddess TARA is the swift liberator who dispels all your FEARS! Chant the mantra of the Green Tara “OM TARE TUTTARE TURE SOHA” to dispel all obstacles and hardships you may be facing. Place this card on your work desk or carry with you in your purse or wallet to bring blessings from Mother Tara. Embedded here in the size of a credit card which is thin and light weighted. Students, employees and business owners benefit strongly from carrying this talisman.

The Heart Sutra mantra exudes a most powerful sacred energy even as it infuses your surroundings with the wisdom of Buddha’s most important teaching. When you chant the heart sutra mantra daily, and carry this card, the energies activated will bring forth all the higher wisdoms of all the Buddhas of the ten directions into your consciousness – keeping you safe from harm. Carry this card with you always so you can quickly recite this precious mantra at least once daily. Packed per piece.

The Magical Windhorse Talisman brings victory luck and success in career and business. It protects against hostile forces and enhances your inner vitality and good fortune. Carry this Windhorse talisman in your wallet or display on your work desk to enjoy the magical energies associated with King Gesar’s magnificent steed.

Keep this powerful Leadership and Victory Talisman in your wallet if you are in a position of power or authority. It helps you overcome obstacles, allowing you to triumph over stiff competition. It protects against those you may be jealous of what you have, and those who would bad-mouth or politic against you. Gets others onto your side and increases your influence over others.

Manjushri is the Buddha of Wisdom and Knowledge. He cuts through ignorance and duality, and brings understanding and insight to all who seek it. Students pursuing scholastic excellence, top exam grades and scholarships can call on his help to invoke his great blessings. Carry this image in gold in your wallet or bag, and chant his mantra daily: OM AH RAPA CHA NA DHI.

  • Weight: 10 grams
  • Height: 5.5 cm
  • Length: 8.5 cm
  • Make: Metal
  • Colour: Gold

 

Beschrijving

Bewaar deze Success Talisman in je portemonnee of tas om te zorgen dat er elke minuut van de dag gunstig energieën bij je zijn. Bedrukt op het formaat van een credit kaart dat is dun en licht qua gewicht. Het is de Success Talisman die je steunt in alles wat je doet, brengt en je inspanningen de moeite waard en nuttig maakt. Studenten, medewerkers en bedrijfseigenaren profiteren sterk van het dragen van deze talisman.

Bewaar deze krachtige en zinvolle Welvaarts Talisman als symbool in uw portefeuille of portemonnee om ervoor te zorgen dat u nooit zonder geld komt te zitten. Plaats wat geluksgeld in je portemonnee die je hebt gekregen, bij voorkeur van iemand die heel rijk is, om rijkdoms energie aan je portemonnee toe te voegen. Bedrukt op de formaat van een credit kaart dat is dun en licht qua gewicht. Studenten, medewerkers en bedrijfseigenaren profiteren sterk van het dragen van deze talisman.

Bewaar deze krachtige en zinvolle Praise to the 21 Taras  als symbool in uw portefeuille of portemonnee om ervoor te zorgen dat u bescherming krijgt van de Taras. U kunt ook voorlezen zoveel keren als u wenst zodat u elke dag weer een bijzondere gebeurtennis zien gebeuren of uw doel zult bereiken. De Godin TARA is de vlotte bevrijder van all ANGSTEN! Zegt de woorden “OM TARE TUTTARE TURE SOHA” om alle obstakels en moeilijkheden te verbannen. Plaats deze kaar op uw bureau of draagt bij u in uw portemonee of bij u om de zegenningen van Moeder TARA te verkrijgen. Bedrukt op de formaat van een credit kaart, het is dun en licht qua gewicht. Studenten, medewerkers en bedrijfseigenaren profiteren sterk van het dragen van deze talisman.

De Hart Sutra mantra straalt een krachtig en heilig energie ook al in uw onbewustzijn van uw omgeving met de wijsheid van Boeddha’s meest belangrijke leer. Wanneer u de hart sutra mantra dagelijks leest of uitspreekt en draagt dit goud talisman bij u, kunt u de hoge wijsheden van Boeddhisme en de tien windrichtingen bereiken in uw bewust zijn, daarmee houdt u veilig van alle kwellingen. Draagt deze kaart bij u ter aller tijden en met gemak kunt u de beminde mantra uitspreken of in uw gedachten lezen. Doe dit minsten eens per dag om uw veiligheid en bescherming waar te nemen. Verpakt per stuk.

De Magische Windhorse Talisman brengt overwinnings geluk en succes in uw carriëre en business. Het beschermt tegen vijandige krachten en verbetert je innerlijke vitaliteit en geluk. Draag deze Windhorse talisman in uw portemonnee of leg hem op uw bureau om te genieten van de magische energie die hoort bij het prachtige ros van King Gesar.

De Leiderschap en Overwinning Talisman is nuttig als u zich in een machtige of gezaghebbende positie bevindt. Het helpt u obstakels te overwinnen, zodat u kunt zegevieren over de ruige concurrentie. Het beschermt u tegen diegene die jaloers kunnen zijn op wat je hebt, en degenen die slechte dingen tegen u zouden zeggen of politiek tegen u zouden zijn. Krijgt anderen aan uw kant en vergroot uw invloed op anderen.

Manjushri is de Boeddha van de wijsheid en de kennis. Hij snijdt door onwetendheid en dualiteit en brengt zowel begrip als inzicht naar iedereen die ernaar streeft. Studenten die scholastische excellentie nastreven, topresultaten en beurzen kunnen een beroep doen op zijn hulp om zijn grote zegens in te roepen. Draag deze afbeelding in goud in uw portemonnee of in uw tas en reciteer dagelijks zijn mantra: OM AH RAPA CHA NA DHI.

English: Keep this Success Talisman in your wallet or purse to ensure sacred energies are with you every minute of the day. Embedded here in the size of a credit card which is thin and light weighted. This Success Talisman brings you attainments in all that you do and making your efforts worthwhile and beneficial. Students, employees and business owners benefit strongly from carrying this talisman.

Keep this powerful and meaningful WEALTH Talisman as a symbol in your wallet or purse to ensure you never run out of money. Place some lucky money in your wallet given to you, preferably from someone who is very rich, to add wealth energies into your wallet. Embedded here in the size of a credit card which is thin and light weighted. Students, employees and business owners benefit strongly from carrying this talisman.

Chant the Praises to the 21 Taras as many times as you can each day to bring some special project or goal to fruition. The Goddess TARA is the swift liberator who dispels all your FEARS! Chant the mantra of the Green Tara “OM TARE TUTTARE TURE SOHA” to dispel all obstacles and hardships you may be facing. Place this card on your work desk or carry with you in your purse or wallet to bring blessings from Mother Tara. Embedded here in the size of a credit card which is thin and light weighted. Students, employees and business owners benefit strongly from carrying this talisman.

The Heart Sutra mantra exudes a most powerful sacred energy even as it infuses your surroundings with the wisdom of Buddha’s most important teaching. When you chant the heart sutra mantra daily, and carry this card, the energies activated will bring forth all the higher wisdoms of all the Buddhas of the ten directions into your consciousness – keeping you safe from harm. Carry this card with you always so you can quickly recite this precious mantra at least once daily. Packed per piece.

The Magical Windhorse Talisman brings victory luck and success in career and business. It protects against hostile forces and enhances your inner vitality and good fortune. Carry this Windhorse talisman in your wallet or display on your work desk to enjoy the magical energies associated with King Gesar’s magnificent steed.

Keep this powerful Leadership and Victory Talisman in your wallet if you are in a position of power or authority. It helps you overcome obstacles, allowing you to triumph over stiff competition. It protects against those you may be jealous of what you have, and those who would bad-mouth or politic against you. Gets others onto your side and increases your influence over others.

Manjushri is the Buddha of Wisdom and Knowledge. He cuts through ignorance and duality, and brings understanding and insight to all who seek it. Students pursuing scholastic excellence, top exam grades and scholarships can call on his help to invoke his great blessings. Carry this image in gold in your wallet or bag, and chant his mantra daily: OM AH RAPA CHA NA DHI.

  • Weight: 10 grams
  • Height: 5.5 cm
  • Length: 8.5 cm
  • Make: Metal
  • Colour: Gold

 

Extra informatie

Gewicht 20 g
Afmetingen 8.5 × 5.5 × .6 cm
Keuze 1

Succes, Welvaart, Praise to the 21 Taras, Hart Sutra Mantra, Windhorse, Leiderschap en overwinning, Manjushri

Keuze 2

Succes, Welvaart, Praise to the 21 Taras, Hart Sutra Mantra, Windhorse, Leiderschap en overwinning, Manjushri

Keuze 3

Succes, Welvaart, Praise to the 21 Taras, Hart Sutra Mantra, Windhorse, Leiderschap en overwinning, Manjushri

Keuze 4

Succes, Welvaart, Praise to the 21 Taras, Hart Sutra Mantra, Windhorse, Leiderschap en overwinning, Manjushri

Keuze 5

Succes, Welvaart, Praise to the 21 Taras, Hart Sutra Mantra, Windhorse, Leiderschap en overwinning, Manjushri

Keuze 6

Succes, Welvaart, Praise to the 21 Taras, Hart Sutra Mantra, Windhorse, Leiderschap en overwinning, Manjushri

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Kaart talisman goud bundel 6 halen 5 betalen” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere suggesties…