Aanbieding!

Workshop-welvaartsvaas/wensvaas maken, op een zaterdag 24 april 2021, tijd 13.00-16.00uur.

38.99

Workshop – welvaartsvaas maken, gebruik o.a. uw munten, papiergeld, goudbar, faux diamant, oude hangers, kettingen, armbanden en bijouterie. Workshop op een vrijdag, 24 april 2021 vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur.

Veel sieraden zijn onvervangbaar. Als ze stuk gaan is dat vaak heel erg jammer, zeker als je gehecht bent aan het sieraad of wegens sentimentele redenen. Je kunt een ketting, armband of oorbellen, oude of nieuwe sieraad, bijouterie gebruiken om uw welvaartsvaas in te vullen. Wat houd de workshop in? Ten eerste is dit workshop ten bate van de “Children of the Future project” van Lady Lynn als een vorm van donatie. www.cosmicdragonclub.com   Je kiest een eigen ontwerp van welvaartsvaas, in een groot of klein aarde/porselein-potje. Vervolgens spaar je papier geld bijvoorbeeld vreemde valuta’s in coupes van €1,- €10,- of €100,-  ER zijn genoeg voorbeelden en je bent vrij om zelf onder begeleiding te maken wat jij wilt. Er zijn goudbaren, faux diamant chips, stenen etc.. aanwezig om uw vaas op te vullen.  Je maakt eerst een voorbeeld en dan ter goedkeuring aanbieden, verder is een kwestie van afwerking, vervolgens ga je aan de slag met verfraaiingen en afwerken. Je ziet gauw genoeg een volle vaas te voorschijn. Verdere benodigdheden kunt je thuis nog bijvullen, wel krijgt je de 5 kleuren linten om uw vaas vast te binden. Je leert onder andere, welk kleur of materiaal past bij je, je kunt kiezen uit vele soorten edelstenen, amethist, citriën, turkoois, lapis lazuli, jade, kunststof kralen en nog meer…
Bij alle welvaartsvaas die je bij ons koopt krijg je een gratis CD* met omschrijving. (Zolang voorraad* strekt!)U krijgt een hand-out mee.

Ideeën om te maken.
Spaart je oude sieraden, munten en stenen dan kunt je snel je welvaartsvaas vol maken. Verschil tussen een welvaartsvaas en welvaartsbowl wordt ook behandeld. Het belangrijkste is een presentatie over kleuranalyse, een uitleg door Lady Lynn over je gunstig kleuren volgens je geboorte jaar!

Wat is een kleuradvies? Deelnemers worden gevraagd om hun geboorte gegevens op te geven zodat Lady Lynn een calculatie kunt maken voor de welvaarts-element!
Een kleuradvies vertelt wat jou ideale basiskleuren zijn die je dagelijks kunt toepassen. Ook ontdek je welke sieraden zoals zilver of goud het beste bij jou passen. Gezellig samen creatief bezig. Meld je nu aan?  Reserveer nu voor een workshop samen met een familie lid, kennis, vriendin, collega? Dus ga proberen om met een groep van 4 personen te beginnen.

Workshop – making prosperity vase, use your coins, paper money, gold bar, faux diamond, old pendants, necklaces, bracelets and jewelery. Workshop on a Friday, 30 April 2021 from 1:00 pm to 4:00 pm.

Many jewelry are irreplaceable. When they break, that is often a shame, especially if you are attached to the piece of jewelry or due to sentimental reasons. You can use a necklace, bracelet or earrings, old or new piece of jewelry, bijouterie to fill in your wealth vase. What does the workshop entail? First, this workshop is for the benefit of Lady Lynn’s “Children of the Future project” as a form of donation. www.cosmicdragonclub.com  You choose your own design of prosperity vase, in a large or small earth / porcelain pot. Then you save paper money, for example in foreign currencies in coupons of € 1, – € 10, – or € 100, there are plenty of examples and you are free to make whatever you want under supervision. There are gold bars, faux diamond chips, stones etc .. available to fill up your vase. You first make an example and then submit it for approval, further is a matter of finishing, then you get to work with embellishments and finishing. Soon enough you will see a full vase appear. You can refill further supplies at home, but you will get the 5 colored ribbons to tie your vase. You will learn, among other things, which color or material suits you, you can choose from many types of gemstones, amethyst, citrine, turquoise, lapis lazuli, jade, plastic beads and more …
With every prosperity vase you buy from us you will receive a free CD * with description. (As long as stock * lasts!) You will receive a handout.

Ideas to make.
If you save old jewelry, coins and stones, you can quickly fill your prosperity vase. Difference between a prosperity vase and prosperity bowl is also discussed. Most important is a presentation on color analysis, an explanation by Lady Lynn about how to color favorably according to your birth year!

What is a color advice? Participants are asked to provide their birth details so Lady Lynn can calculate the wealth element!
A color advice tells you what your ideal basic colors are that you can apply daily. You will also discover which jewelry such as silver or gold suits you best. Cozy together creatively. Register now? Book now for a workshop together with a family member, acquaintance, girlfriend, colleague? So try to start with a group of 4 people.

Beschrijving

Workshop – welvaartsvaas maken, gebruik o.a. uw munten, papiergeld, goudbar, faux diamant, oude hangers, kettingen, armbanden en bijouterie. Workshop op een vrijdag, 24 april 2021 vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur.

Veel sieraden zijn onvervangbaar. Als ze stuk gaan is dat vaak heel erg jammer, zeker als je gehecht bent aan het sieraad of wegens sentimentele redenen. Je kunt een ketting, armband of oorbellen, oude of nieuwe sieraad, bijouterie gebruiken om uw welvaartsvaas in te vullen. Wat houd de workshop in? Ten eerste is dit workshop ten bate van de “Children of the Future project” van Lady Lynn als een vorm van donatie. www.cosmicdragonclub.com   Je kiest een eigen ontwerp van welvaartsvaas, in een groot of klein aarde/porselein-potje. Vervolgens spaar je papier geld bijvoorbeeld vreemde valuta’s in coupes van €1,- €10,- of €100,-  ER zijn genoeg voorbeelden en je bent vrij om zelf onder begeleiding te maken wat jij wilt. Er zijn goudbaren, faux diamant chips, stenen etc.. aanwezig om uw vaas op te vullen.  Je maakt eerst een voorbeeld en dan ter goedkeuring aanbieden, verder is een kwestie van afwerking, vervolgens ga je aan de slag met verfraaiingen en afwerken. Je ziet gauw genoeg een volle vaas te voorschijn. Verdere benodigdheden kunt je thuis nog bijvullen, wel krijgt je de 5 kleuren linten om uw vaas vast te binden. Je leert onder andere, welk kleur of materiaal past bij je, je kunt kiezen uit vele soorten edelstenen, amethist, citriën, turkoois, lapis lazuli, jade, kunststof kralen en nog meer…
Bij alle welvaartsvaas die je bij ons koopt krijg je een gratis CD* met omschrijving. (Zolang voorraad* strekt!)U krijgt een hand-out mee.

Ideeën om te maken.
Spaart je oude sieraden, munten en stenen dan kunt je snel je welvaartsvaas vol maken. Verschil tussen een welvaartsvaas en welvaartsbowl wordt ook behandeld. Het belangrijkste is een presentatie over kleuranalyse, een uitleg door Lady Lynn over je gunstig kleuren volgens je geboorte jaar!

Wat is een kleuradvies? Deelnemers worden gevraagd om hun geboorte gegevens op te geven zodat Lady Lynn een calculatie kunt maken voor de welvaarts-element!
Een kleuradvies vertelt wat jou ideale basiskleuren zijn die je dagelijks kunt toepassen. Ook ontdek je welke sieraden zoals zilver of goud het beste bij jou passen. Gezellig samen creatief bezig. Meld je nu aan?  Reserveer nu voor een workshop samen met een familie lid, kennis, vriendin, collega? Dus ga proberen om met een groep van 4 personen te beginnen.

Workshop – making prosperity vase, use your coins, paper money, gold bar, faux diamond, old pendants, necklaces, bracelets and jewelery. Workshop on a Friday, 30 April 2021 from 1:00 pm to 4:00 pm.

Many jewelry are irreplaceable. When they break, that is often a shame, especially if you are attached to the piece of jewelry or due to sentimental reasons. You can use a necklace, bracelet or earrings, old or new piece of jewelry, bijouterie to fill in your wealth vase. What does the workshop entail? First, this workshop is for the benefit of Lady Lynn’s “Children of the Future project” as a form of donation. www.cosmicdragonclub.com  You choose your own design of prosperity vase, in a large or small earth / porcelain pot. Then you save paper money, for example in foreign currencies in coupons of € 1, – € 10, – or € 100, there are plenty of examples and you are free to make whatever you want under supervision. There are gold bars, faux diamond chips, stones etc .. available to fill up your vase. You first make an example and then submit it for approval, further is a matter of finishing, then you get to work with embellishments and finishing. Soon enough you will see a full vase appear. You can refill further supplies at home, but you will get the 5 colored ribbons to tie your vase. You will learn, among other things, which color or material suits you, you can choose from many types of gemstones, amethyst, citrine, turquoise, lapis lazuli, jade, plastic beads and more …
With every prosperity vase you buy from us you will receive a free CD * with description. (As long as stock * lasts!) You will receive a handout.

Ideas to make.
If you save old jewelry, coins and stones, you can quickly fill your prosperity vase. Difference between a prosperity vase and prosperity bowl is also discussed. Most important is a presentation on color analysis, an explanation by Lady Lynn about how to color favorably according to your birth year!

What is a color advice? Participants are asked to provide their birth details so Lady Lynn can calculate the wealth element!
A color advice tells you what your ideal basic colors are that you can apply daily. You will also discover which jewelry such as silver or gold suits you best. Cozy together creatively. Register now? Book now for a workshop together with a family member, acquaintance, girlfriend, colleague? So try to start with a group of 4 people.

Extra informatie

Gewicht 100 g
Afmetingen 25 × 16 × 2 cm

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Workshop-welvaartsvaas/wensvaas maken, op een zaterdag 24 april 2021, tijd 13.00-16.00uur.” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere suggesties…