“Children of the Future” 

Volgens de Chinese astrologie is de maand mei de maand van het Yin Vuur Slang en de maand september is de maand van de Haan met zijn Yin metaal element. Wat betekent dit voor ons?

In het Verre Oosten wordt geleerd om de natuur te respecteren. Ieder jaar wordt door één van de twaalf dieren vertegenwoordigt en zo geldt dit ook voor de 12 maanden van het jaar. Het Chinese Nieuwjaar varieert elk jaar altijd tussen half januari tot eind februari. De Chinese agrarische sector, of de boeren, berekenen het Chinese Nieuwjaar aan de hand van de maan dagen de Lunar kalendar. Elk jaar met de zoveelste nieuwe-maan dag is het begin van een nieuw jaar!

Bijvoorbeeld in het jaar 2019 het Chinese Nieuwjaar wordt op 5 februari 2019 gevierd. Dit duurt 15 dagen, dus 09 maart is de 15e dag van Chinees Nieuw jaars dag.

Bekijk ze eens op uw gemak en maak kennis met ons nieuwe imago. Hier vind u ook meer informatie over workshops/lezingen/cursussen en E-learning die Lady Lynn in de planning heeft.

Cosmic Green Dragon heeft sinds 2015 voor het eerst een succesvol speciaal Cosmic Collectief Contract in de markt gezet. Dit contract geeft u de mogelijkheid om zelf uw budget/besteding te bepalen. U krijgt een factuur per maand volgens uw budget om te sparen, zodat u ten alle tijden de diensten van Lady Lynn kunt benutten. Het contract kunt u hier downloaden om in te zien, mocht u daarna geïnteresseerd zijn dan kunt u deze ingevuld naar ons toesturen via de mail of post.

Het project van “Children of the Future” is een eigen initiatief van Lady Lynn om haar kennis te verdelen en kinderen gratis educatie met haar leer te geven. Dit is vrijwilligers werk.

Met een kosmische groet,

Lady Lynn & haar team.

Aan de wieg van de Chinese dierenriem

De Chinese kalender kan er heel anders uit zien dan de Westers Gregoriaanse kalender waarop de 1ste dag van januari Nieuwjaarsdag is. Voor de gecompliceerde telling van de agrarische maandagen valt het Chinese nieuwjaar elk jaar op een andere dag van januari tot februari van het jaar! Dus de regeer periode van de Chinese dierenriem of de vertegenwoordiger daarvan in het jaar gaat in op het moment dat de Chinese nieuwjaarsdag samenvalt valt met de nieuwe maan! Om dit te achterhalen moeten we de 1000 jaar kalender raadplegen. Maar u kunt ook het boek ‘De Onthulling’ via onze webshop bestellen om het jaartal en het horoscoop teken uit te zoeken voor maar € 24.99!

De Chinese jaartelling gaat uit van een opeenvolging van cycli van 60 jaar, die ieder op hun beurt verdeeld zijn in 5 tijdvakken van 12 jaar. Twaalf jaar is de tijd die de planeet Jupiter nodig heeft om zijn baan om de zon te voltooien. In China werd deze periode van origine aangeduid als de 12 aardse stammen. Toen het boeddhisme, “Way of Life” in China belangrijker werd, begon men zo’n tijdvak van 12 jaar te vernoemen naar 12 dieren en zo ontstond de Chinese dierenriem.

Een ander verhaal gaat dat :

Boeddha alle dieren op aarde uitnodigde om aan hem zijn levenswijsheid, zijn filosofie en het ‘verlichte pad van het boeddhisme’ over te dragen, voordat hij zijn laatste adem uitblies. Hij wilde nadrukkelijk niet als een ‘GOD’ aanbeden worden en zijn wijsheid is een levenspad, geen religie. Slechts elf dieren gingen op zijn uitnodiging in, dus toen heeft hij het 5e dier in het hoedanigheid van de draak te benoemen om alle andere dieren die niet zijn komen opdagen te vertegenwoordigen. Het zijn dus de gevogelte, vissen en grote dieren die niet zijn genoemd in het Chinees astrologie.

Die twaalf dieren kwamen bij Boeddha in de volgende volgorde aan: Rat, Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard, Schaap, Aap, Haan, Hond en het Varken. Als dank en waardering voor hun komst besloot Boeddha dat deze dieren voortaan de twaalf jaren van de Chinese kalender zouden vertegenwoordigen.

Zodoende heeft Boeddha elk jaar aan elk dier toegeschreven om de twaalf horoscopen te verdelen over alle levende dieren in de wereld. Boeddha beschouwt de dieren ook als mensen/wezens die door reïncarnatie terug zijn gekomen in de vorm van een dier.

Elk dier heeft zijn bepaalde eigenschappen. Wanneer een mens wordt geboren in het jaar van een bepaald dier, dan blijkt dat deze persoon de kracht en het karakter heeft van dat bepaalde dier.
Daarnaast spelen ook nog andere zaken een belangrijke rol.
Bijvoorbeeld of het jaar een yin of yang pool heeft en door welke van de vijf elementen -aarde, metaal, water, hout, vuur- het wordt bepaald.
Dat alles beïnvloedt eveneens ons gedrag.

Eén van de twaalf dieren, de vijfde in de rij, is het enige mythische schepsel.
Het verhaal gaat over het bestaan van drie soorten draken: de hemelse draak, de aardse draak, welke vertegenwoordigt is in de dierenriem en maar drie vingers heeft, de water draak, ook bekend als de ‘feng shui’ cosmic draak, woont in de grote wateren en heeft vier vingers. De ‘Hemelse draak’ is de ‘Celestial Dragon’ deze is de allermachtigste van de drie draken.
Dus verwar niet de drie verschillende soorten draken.

Door de eeuwen heen gingen de Chinezen geloven dat iemands, temperament, karaktereigenschappen en persoonlijkheid samenhangen met het dier van zijn geboortejaar. Ook ontstond de gedachte dat ieder jaar zijn eigen neiging naar geluk of juist ongeluk bezit.

Chinese wijsgeren registreerden het exacte tijdstip van de geboorte van een kind, dat wil zeggen het uur, de dag, de maand en het jaar. Ze koppelden het kind daarmee aan het dier dat met dat tijdstip verbonden was. Deze tijdsdimensie en het samenspel met de menselijke karaktereigenschappen staat bekend als de vier zuilen of de acht karakters van het leven. Het bepaalt gedurende een heel leven je lotsbestemming of karma.

Naast het teken van de dierenriem zijn er andere factoren die een mens beïnvloeden. Elk van de twaalf dieren van de dierenriem wordt geassocieerd met de hemelse stam van de vijf natuurlijke elementen en is of Yin of Yang polen.

De elementen kunnen productief zijn, maar ook allesoverheersend of zelfs vernietigend!
Ook al wordt er gebruikt gemaakt van deze tijdsdimensie dan is het toch bijna onmogelijk om een precieze omschrijving van iemand te maken.
Vandaar dat Lady Lynn in haar boek “De Onthulling” zegt dat zij wel tevreden zou zijn, als zij voor 68% een karakteromschrijving kan vertolken van iemand. (zie bladzij 59)
Geen enkel dier bijvoorbeeld een RAT is hetzelfde, want door een verschil van twee uur in de geboortetijd of het verschil van één dag kunnen de karakters totaal anders uitvallen!