Skip to main content

Chinees astrologie is iets diepgaande en anders dan de westerse versie. Het heeft veel te maken met de jaartal, maand, dag en geboorte tijdstip. Ieder mens is uniek in zijn DNA. Zo zou u kunnen vergelijken met de juist vertolking van de Chinees astrologie met de 8 karakters of de 4 pilaren. Elk mens heeft een basis vertegenwoordiging van de 5 elementen in de polariteit van Yin of Yang. Zoals een man is Yang en een vrouw is Yin. Dit is het beginsel van het begrip van de Chinees astrologie. Yin personaliteit is in de regel wat rustiger en een Yang personaliteit is gewoon een wat drukke iemand.

De 12 dierenriem zijn vertegenwoordigt in de Yin of Yang polariteit. Bijvoorbeeld :

Rat, Tijger, Draak, Paard, Aap en Hond zijn Yang dieren.

Os, Konijn, Slang, Schaap, Haan en Varken zijn de Yin dieren.

Maar binnen de cirkel van de stam Yin of stam Yang zijn er weer een vrouw of man vertegenwoordiging. Bijvoorbeeld een Yin Haan kan ook een man zijn dan heeft hij een Yin & Yang polariteiten. Zoals de X & Y “chromosones” in de mens.

Lees in de Engels talig horoscoopboeken wat het jaar 2024 voor u in petto heeft? Wat zijn de geluk-maanden of welk element is gunstig voor u?

FORTUNE & FENG SHUI 2024 Deze 12 astrologie boeken, één voor elk Chinees sterrenbeeld, zitten boordevol alles wat je moet weten om het meeste uit je geluk te halen in het Jaar van de Yin WATER- & VUURDRAAK. Deze boeken zijn onderverdeeld in gemakkelijk leesbare hoofdstukken en bieden een overzicht van het jaar, uw geluk per element van uw dieren teken, uw liefdescompatibiliteit en een persoonlijke planner van maand tot maand. Deze boeken zijn niet alleen zeer informatief, maar bieden ook praktische suggesties en oplossingen om het meeste uit geluk te halen en ongeluk te voorkomen. Deze boeken zijn klein en handig ontworpen en passen gemakkelijk in elke boekentas of handtas. Ze zijn volledig geïllustreerd en vormen een geweldig cadeau voor vrienden en familie. Ze vormen een fascinerende eerste lezing en zijn van onschatbare waarde voor herhaling om het hele jaar door als naslagwerk naar terug te keren. 2024 is een jaar vol uitstekende kansen – gebruik uw persoonlijke FORTUNE & FENG SHUI 2024-boek om uw rijkdom, gezondheid en geluk in 2024 een boost te geven! Bekijk het op www.cosmicgreendragon.nl en lid worden van onze nieuwe club www.cosmicdragonclub.com gesponsord door Stichting Children of the Future Foundation.

English

Chinese astrology is something profound and different from the Western version. It has a lot to do with the year, month, day and time of birth. Every person is unique in their DNA. For example, you could compare it with the correct interpretation of Chinese astrology with the 8 characters or the 4 pillars. Every person has a basic representation of the 5 elements in the polarity of Yin or Yang. Like a man is Yang and a woman is Yin. This is the principle of understanding Chinese astrology. A Yin personality is generally a bit calmer and a Yang personality is just a somewhat busy person. The 12 zodiac are represented in the Yin or Yang polarity. For example : Rat, Tiger, Dragon, Horse, Monkey and Dog are Yang animals. Ox, Rabbit, Snake, Sheep, Rooster and Pig are the Yin animals. But within the circle of the Yin or Yang tribe there is a female or male representation. For example, a Yin Rooster can also be a man, then he has Yin & Yang polarities. Like the X & Y “chromosones” in humans. Read what the year 2024 has in store for you in the English horoscope books. What are the lucky months or which element is favorable for you?

FORTUNE & FENG SHUI 2024

These 12 astrology books, one for each Chinese Zodiac sign, are power packed with everything you need to know to make the most of your luck in the Year of the Yin WATER & Wood DRAgon. Divided into easy-to-read chapters, these books provide an overview of the year, your luck by element of your animal sign, your love compatibility and a month-by-month personal planner. As well as being highly informative, these books give practical suggestions and solutions to make the most of good fortune luck, while averting misfortune luck.

Designed small and handy, these books fit easily into any book bag or handbag. Fully illustrated, they make great gifts for friends and family. They make a fascinating first read and are an invaluable repeat read to keep going back to throughout the year as a reference guide. 2024 is a year full of outstanding opportunities – use your personal FORTUNE & FENG SHUI 2024 book to boost your wealth, health and happiness luck in 2024! Check it out at www.cosmicgreendragon.nl and be a member of our new club?   www.cosmicdragonclub.com

Translate »